Nybyg

Der er mange overvejelser man skal gøre sig når man skal i gang med at bygge nyt, det kan være lige fra æstetik, valg af håndværkere, regler, krav og
love mv. Det kan være en stor mundfuld at stå med som bygherre, derfor kan det være en fordel at alliere sig med Byggetilladelse.dk, som din
kompetent rådgiver.
Vi vil forholde os til bygningsreglementet, lokalplanen samt eventuelle servitutter.
Ud fra disse, vil vi tegne og projektere efter dine ønsker, samt indhente din byggetilladelse, så du kommer trygt i hus.

Ønsker du yderligere info