Fagtilsyn

Ved et fagtilsyn vil byggeriet blive nøje efterset, og der vil blive ført tilsynsnotater samt fotodokumentation.
Ved eventuelle fejl og mangler, vil dette blive dokumenteret og påpeget overfor den pågældende entreprenør.
Når fagtilsynet er færdigt, udarbejdes en tilsynsrapport som vil blive fremlagt bygherre samt entreprenøren.
På denne måde bliver de ansvarlige gjort opmærksom på eventuelle fejl og mangler, der skal udbedre inden byggeprocessen kan fortsætte.
Dette er bygherres bedste forudsætning for korrekt udført arbejde, samt en tilsynsførende kan spare dig for en masse tid, ærgrelser og penge.

Ønsker du yderligere info